Ympäristövastuu

GreenKey Logo

Ahlströmin Noormarkun ruukki on saanut kansainvälisen GreenKey -ympäristösertifikaatin keväällä 2020. 
GreenKey-sertifikaatin saanut kohde on sitoutunut henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen.

 

Ympäristöarvot ovat yhtiössämme tärkeitä ja pyrimme toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tiedostamme toiminnastamme aiheutuvat ympäristövaikutukset ja vaadimme myös yhteistyökumppaneiltamme ympäristövastuullisuutta.
Ympäristöpolitiikkamme perustana on säästeliäisyys ja kustannustehokkuus sekä laaja-alainen ennakointi niin tilausten kuin henkilöstöpolitiikan osalta. Vähennämme ympäristöön kohdistuvaa rasitusta käyttämällä vain tarvittavan määrän materiaaleja ja henkilöstön työtunteja. Tuotamme itse puhdasta ekoenergiaa Makkarakosken vesivoimalaitoksessa, omassa hakelämpölaitoksessa ja aurinkopanelein. Henkilöstöä koulutetaan hotellin ympäristöpolitiikkaan liittyen viisi kertaa vuodessa järjestettävissä osastopalavereissa.
Sidosryhmille tiedotetaan ja heitä ohjeistetaan käytännöistä, ajantasainen ympäristölainsäädäntö huomioiden.
Henkilöstö on sitoutunut noudattamaan laatimaamme ympäristöpolitiikkaa ja palveluissamme otetaan ympäristön hyvinvointi ja turvallisuus huomioon.
Ympäristöpolitiikassaan Ahlströmin ruukit sitoutuu noudattamaan Suomen lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten määräyksiä.
 

Ympäristön hyvinvointia edistäviä tavoitteitamme
 

  • Mahdollisten ympäristöriskien arvioiminen ja poistaminen
  • Henkilökunnan, asiakkaiden ja sidosryhmien aktiivinen osallistaminen ympäristön hyvinvoinnin edistämiseen
  • Liikennöimisen ympäristöystävällisyyden kehittäminen
  • Kiinteistötekniikan kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi kiinnittämällä huomioita mm. veden käyttöön, kierrätyksen tehostamiseen, energiankulutukseen sekä palveluiden ekologisuuteen